Återvinning av aluminium

Vi vet alla värdet av återvinning. Saker vi inte längre behöver lämnar vi till återvinningen och de blir sedan till något nytt som någon annan behöver. På så sätt går jordens resurser runt utan att göra en alltför stor miljöpåverkan. En av de mest fördelaktiga sakerna att återvinna är aluminium. Aluminium är den vanligaste metall som vi har här på jorden och genom att återvinna den sparas hela 95 % av energin som skulle ha behövts för att ta fram ny aluminium.

Lätt och stark

En av metallens främsta egenskaper är dess låga vikt i förhållande till den styrka som den besitter. Tack vare dess låga vikt reduceras energiförbrukningen vid transport av metallen, vilken gynnar vår miljö. Aluminium återfinns överallt i vårt samhälle. Du finner det bland annat i matförpackningar, läskburkar, bilfälgar och vägskyltar.

Återvunnen aluminium behåller sina egenskaper

En av de saker som är så bra med aluminium är att oavsett hur många gånger den har blivit återvunnen, förlorar den aldrig sina egenskaper. Återvunnen aluminium är alltså precis lika bra som den som nyss har framställts. Fördelen med den återvunna metallen gentemot den nya är alltså enbart att den inte påverkar miljön i samma utsträckning. Det här i sig är en avgörande anledning till varför vi alla bör återvinna aluminium.

Mycket aluminium återvinns idag

Faktum är att mycket av den aluminium som idag är i omlopp faktiskt kommer att återvinnas. I dagsläget är det hela 73 % av metallen som återvinns och inom vissa områden ännu mer än så. När metallen återvinns går den från fast form till flytande genom att utsättas för 700 graders värme. När den är flytande gjuts den till små block som sedan säljs till olika företag som tillverkar föremål som innehåller aluminium. Dessa säljs sedan till konsumenterna och återvinningscykeln kan tillslut slutas för att sedan åter påbörjas, om och om igen.