Återvinning av koppar

Koppar är en metall som är väldigt fördelaktig att återvinna. När man återvinner koppar behålls 95 % av originalvärdet, vilket gör att det finns en sprudlande marknad när det kommer till att sälja och köpa metallen. Vid återvinning förlorar koppar inte sina egenskaper. Det finns därför inte några som helst problem med att använda det igen vid framställning av nya föremål.

När man återvinner koppar delas den in i olika klasser vilka baseras på kvalitet och värde på metallen. Den koppar som anses vara den bästa kan smältas ner och återvinnas på en gång medan den med något lägre kvalitet först måste renas via elektrolys. Detta leder till att kvaliteten höjs.

Många fördelar med att återvinna koppar

Av alla icke-ädelmetaller är koppar den som har högst procentuell återvinning över hela världen. Hela 80 % av all koppar som någonsin har brutits sägs fortfarande vara i omlopp. Detta är något som är väldigt bra för miljön och som bidrar till att inte slösa med jordens naturresurser. Istället tar man till vara på det som redan finns runt omkring oss, återvinner det och skapar nya föremål. Sedan börjar denna cykel om ända tills metallen inte längre har tillräckligt hög kvalitet. Vid återvinning av koppar sparas dessutom hela 85 % energi jämfört med den energi som det krävs för att bryta ny.

Flera användningsområden

Idag används koppar bland annat till framställning av elektronikprodukter där den utnyttjas för dess goda ledningsförmåga. Även bilar innehåller stora mängder koppar och används till rörledningar och för att transportera gas och bensin. Koppar har högt värde och det finns idag företag som är intresserade av att köpa och återvinna den kopparskrot som privatpersoner eller företag inte längre använder, så innan du bestämmer dig för att göra dig av med en elektronikpryl så kan det vara värt att höra av sig till ett sådant företag.