Återvinning av stål

Det pratas ofta om återvinning och vikten av att återvinna. Faktum är att genom att återvinna så går det att spara massor av energi jämfört med att framställa nytt material. Detta leder i sin tur till att vi sparar på jordens resurser. Ett material som har en stor marknad för återvinning är stål. I dagsläget lider inte jorden brist på stål, utan återvinning av materialet görs främst på grund av miljöskäl. Köp- och säljmarknaden för just stål är väldigt levande och inom stålindustrin är skrot en eftertraktad råvara.

Har återvunnits sedan länge

Att samla ihop materialet för att sedan smälta ner det och skapa något nytt av är ingen ny företeelse, utan något som man har gjort ända sedan 1800-talet. När stål smälts ner behåller den sina egenskaper, vilket betyder att den kan återvinnas om och om igen och fortfarande komma till användning. Dessutom kan hela 75 % av energin som skulle ha behövts vid nyframställning sparats.

Delas in i olika klasser

När man ska återvinna stål delas det in i olika klasser. Dessa klasser är ordnade utefter kvaliteten på stålet. Kvaliteten kan bero på olika saker, till exempel hur rent stålet är. Stål innehåller ofta rester av annat material vilket gör att stålprocenten kan skilja mellan olika föremål.

Lätt att sortera ut från andra metaller

Stål sorteras lätt ut från andra metaller eftersom den oftast är magnetisk. I de fall då stålet är täckt av ett annat material, som exempelvis hos konservburkar där det är täckt av tenn, avlägsnas det som inte är stål genom en kemisk process innan det återvinns. Det samma gäller bildelar som vanligtvis innehåller förzinkad plåt. Stålet och zinken skiljs från varandra genom en smältprocess där zinken hamnar i en särskild del av maskinen och sedan tas hand om och återvinns för sig. Andra ställen där stål återfinns är i el-utrustning, vitvaror, cyklar och brobjälkar.