Vikten av avfallshantering

Avfallshantering innebär att man hanterar olika typer av skräp och avfall från exempelvis privata hushåll, restauranger, industrier eller skolor. Med tiden blir det mesta avfall och måste kastas. Därför finns det lagar som beskriver hur varje ämne eller pryl ska sorteras och det är vårt gemensamma ansvar att se till att följa de regler som finns.

Beroende på hur människor förhåller sig till avfallshantering kan skräpet antingen bli en fördel eller ett problem. Alla de gifter och farligheter som existerar i produkterna finns givetvis även med i avfallet och tas hanteras det inte på rätt sätt skadar de dels människor och djur, men också ekosystemet och miljön. Väljer man att ta hand om avfallet ordentligt kan de ämnen och substanser som skrotats ofta återvinnas i form av till exempel nytt material, energi eller näring. På så sätt kan avfallet även bli betydelsefullt.

Varför är det viktigt med avfallshantering?

Den största delen av vårt avfall kommer från stora industrier, men varje enskild individ kastar i genomsnitt 500 kg sopor varje år. I takt med att konsumtionen ökar, gör även mängden av avfall det.

Eftersom jordens naturresurser inte är eviga och jordens klimat ständigt håller på att förändras mot det negativa hållet blir det bara viktigare och viktigare att alla hjälps åt att använda avfallet till en resurs istället for att det ska bli ytterligare en börda. Genom att ta tillvara på avfallet och återvinna det kan vi minska den aktuella energiåtgången istället for att spä på den inom tillverkningsindustrin. Även genom enkla saker som kompostering kan det organiska materialet återförenas i kretsloppet.

Slutligen leder avfallshanteringen till att de farliga gifterna omhändertas på rätt sätt for att göra så liten skada som möjligt. Klimatförändringar är ett av de största problemen i vår samtid och det är därför extra viktigt att alla hjälps åt och att varje enskild individ tar sitt ansvar.