Sträckmetall i vår vardag

Sträckmetall är en produkt skapad av metaller såsom plåt, aluminium, titan, koppar eller rostfritt stål som helt enkelt sträcks ut. Genom att stansa ut hål i metallen kan en 1 m² plåt ge upp till 20 m² sträckplåt, beroende på hålens storlek. Dessa hål är som regel rombformade och kan vara mycket små, vilket gör att sträckplåt lämpar sig utmärkt i olika typer av fläktar och filter för både luft och vatten. Om sträckplåten har större hål kan materialet istället användas inom till exempel industrin eller vid tillverkandet av papperskorgar, stolar eller braskaminer. Sträckmetall med riktigt stora hål har på senare tid blivit vanliga vid utsmyckning av fasader och inom konstvärlden. Vi rekommenderar sträckmetall från Göteborgs Handelsstål.

Sträckmetall i vår vardag

De flesta av oss kommer dagligen i kontakt med sträckmetall på något sätt: i form av mindre objekt som papperskorgar och pennställ, eller i form av bänkar, balkonger, brandtrappor och fläktar. Riktigt stora bitar sträckmetall används främst inom industrin vid tillverkning av exempelvis flygplan eller vid konstruktionen av solskyddande ytor på större fasader. Då sträckmetall kan variera i både storlek, tjocklek, hålstorlek och färg och form blir användningsområdena nästan oändliga. Eftersom även plast kan sträckas och formas på samma sätt är möjligheterna för att skapa nya objekt och konstruktioner i princip obegränsade med sträckta material.

Modern design med sträckmetall som bas

I samma takt som modern arkitektur med öppna ytor och stora utrymmen vunnit mark har efterfrågan på skärmväggar och ljus- och ljuddämpare vuxit sig stark. Med sträckmetall som grundmaterial har designers kunnat skapa snygga och användarvänliga trappor, balkonger och väggdekorationer som samtidigt reducerar buller och ovälkommet ljud och ljus. Att kombinera funktion med snygg design är framtidens melodi och sträckmetallens flexibilitet gör den till ett givet material i den nya tidens konstruktioner där vi ser att funktion inte utesluter ett snyggt slutresultat.