Vagnar

Arbetsvagn är ett av många ord som används för den typ av vagn detta handlar om. Andra vanliga namn är byggbarack på hjul, byggfutt, byggvagn, rastkoja, personalvagn, samt skogshuggarkoja. Oavsett vilket av dessa namn man föredrar så kan dessa bäst beskrivas som just det som ett av dess övriga namn handlar om, närmare bestämt en byggbarack på hjul. Dessa är mycket vanligt förekommande på byggplatser och liknande ställen, och betydligt fler känner igen dem genom deras utseende än vad de gör genom namnet arbetsvagn. Kolla in arbetsvagnar från Werners Maskin om du är i behov av sådana.

De funktioner dessa fyller på en byggarbetsplats eller liknande varierar. De kan nämligen användas till många olika syften, däribland fungera som ett fikarum för arbetarna, ett duschrum, omklädningsrum eller kontor. Just därför finns det ofta flera av dessa på ett och samma bygge, och där används de då alltså för olika ändamål och fyller olika funktioner. De bidrar på så sätt till att göra byggmiljön mer bekväm för de som arbetar där, detta genom att förse dem med sådant som det annars hade varit svårt att få tillgång till på en byggarbetsplats.

En av fördelarna med dessa är att de är mycket mobila och enkla att flytta. Man transporterar dem genom att fästa dem till en traktor och sedan kör iväg dem dit de ska. Trots att de alltså huvudsakligen används på byggarbetsplatser, så händer det även att arbetsvagnar byggs om för att fylla andra funktioner. Detta kan bland annat handla om att de görs om till att istället fungera som en bastu eller som en typ av husvagn, med mera. Just deras lilla storlek samt mobilitet är alltså det som är den stora fördelen med arbetsvagnar, samt det som gör att det utöver byggen även finns en hel del andra funktioner som dessa kan fylla. Det är alltså en mer användbar typ av anordning än vad man först kan tro när man ser dem.