Vattenskärning – en metod för de flesta material

När man skall skära till material av varierande slag kan man välja mellan olika metoder. Oftast baseras valet, naturligt nog, på vilken typ av material det är som man skall skära i. Olika material kräver olika skärningssätt och det finns därför också i stort sett lika många sätt att skära på som det finns material. Detta har alltså sina naturliga skäl men det måste också sägas att det kan kännas lite opraktiskt, onödigt och dessutom tidskrävande att behöva hålla på och byta sågverktyg och -metod hela tiden då man byter material att såga i.

Som tur är finns det dock en skärningsmetod som man kan använda på de allra flesta befintliga material. Metoden kallas vattenskärning och den är mycket användbar på många sätt. Man kan skära i de flesta material och resultatet blir för det mesta mycket bra och väldigt precist. Faktum är att det endast är ett väldigt litet antal ämnen och material som inte kan påverkas med hjälp av denna skärningsmetod.

Med vattenskärning kan man såga ut de mest intrikata former ur de flesta material. Eftersom det är en så kallad “kall teknik”, vilket innebär att man inte hettar upp det aktuella materialet för att kunna skära i det, så kan man skära till i stort sett vad som helst utan att ursprungsmaterialet påverkas på något sätt. Detta gäller alltså allt ifrån de hårdaste materialen så som stål och granit till några av de mjukaste material man kan tänka sig, till exempel gummi. Vattenskärning kan till och med användas för att skära till livsmedel, så pass skonsamt är det. Man skulle till exempel utan problem skära skivor av ost eller korv med den här metoden. En mer allsidig och anpassningsbar metod att skära ut former av olika slag går knappast att finna idag.